Fundusze Europejskie

Connectico - Systemy e-commerce

Firma Connectico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wrocławiu realizuje w latach 2019-2021 projekt pt: „Autoadaptowalny integrator B2B”.  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju BRIdge Alfa.

Cel projektu:

Celem projektu jest wytworzenie w ramach fazy PoC rozwiązania informatycznego, uczącego się i adaptującego się do zmiennych warunków działania (w szczególności obciążenia sieci teleinformatycznej oraz częstości zmian zbiorów integrowanych danych), na potrzeby integratora danych na platformie B2B.

Planowane efekty:

W ramach projektu rozwiązanie powinno umożliwiać synchronizację danych pomiędzy sklepem B2B oraz systemem zarządzającym magazynem oraz rozliczeniami finansowo-księgowymi. Rozwiązanie będzie posiadało mechanizmy indywidualnej autoadaptacji do warunków integracji, w szczególności zaś do:

  • rozmiarów integrowanych danych,
  • częstotliwości synchronizacji,
  • parametrów i jakości łącza pomiędzy sklepem B2B, prototypowym system integrującym oraz system magazynowo-księgowym,
  • możliwości sprzętowych po stronie systemu magazynowo-księgowego.


Wartość projektu: 1.000.000,00 złotych

Wkład z Funduszy Europejskich: 800.000,00 złotych